HİZMETLERİMİZ

BOYAHANE - CİLAHANE

 Boyahanelerde, cilahanelerde havalandırma sistemlerinde güçlü bir havalandırma sisteminin olması şarttır. yapılacak havalandırma sistemi yan duvarlardan yerden 30 cm yüksekliğinde  montajı yapılacak hava   kanalları ile ve çok noktadan menfezler  vasıtası ile güçlü bir emiş fanı ile emiş yapılarak sağlanmalıdır.
ortamdan emilen tozlu boyalı s hava fan vasıtası ile bacaya veya çok basit sistemle su dolu varile atılabilir,veya da iyi bir filtreleme sistemleriyle havayı filtre edip dış ortama atılabilir.filtreleme sistemlerinde sulu tip filtreleme olabilir kuru tip filtreleme uygulamasıda yapılabilir. boya atımı yapılan ortama filtrelenmiş hava üfleyerek ostamda pozitif basınçda sağlanabilir, buhavayı ısıtarak ,soğutarak veya dierek kuru hava olarakta yapılabilir.